THÔNG TIN DU HỌC HÀN QUỐC

Trường Cao đẳng Daewon (대원대학교)

Trường Cao đẳng Daewon  (대원대학교)

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CHANGSHIN (창신대학교)

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CHANGSHIN (창신대학교)

Trường Cao đẳng công nghệ thông tin Kyungnam (경남정보대학교)

Trường Cao đẳng công nghệ thông tin Kyungnam (경남정보대학교)

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DAESHIN (대신대학교)

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DAESHIN (대신대학교)

TRƯỜNG CAO ĐẲNG SUNCHEON JEIL(순천제일대학교)

TRƯỜNG CAO ĐẲNG SUNCHEON JEIL(순천제일대학교)

Trường Đại học Jeonju Vision(전주비전대학교) – Trường Đại học hàng đầu về Công nghiệp nặng Hàn Quốc

Trường Đại học Jeonju Vision(전주비전대학교) – Trường Đại học hàng đầu về Công nghiệp nặng Hàn Quốc

TRƯỜNG CAO ĐẲNG JEONJU KIJEON (전주기전대학)

TRƯỜNG CAO ĐẲNG JEONJU KIJEON (전주기전대학)

Trường Đại học Deagu Catholic (대구가톨릭대학교) – Trường Đại học Công giáo hàng đầu Hàn Quốc

Trường Đại học Deagu Catholic (대구가톨릭대학교) – Trường Đại học Công giáo hàng đầu Hàn Quốc

CÔNG TY KINSA TỔ CHỨC LỄ KHAI GIẢNG KỲ THÁNG 12/2023

CÔNG TY KINSA TỔ CHỨC LỄ KHAI GIẢNG KỲ THÁNG 12/2023

LỄ XUẤT CẢNH DU HỌC SINH KINSA SANG TRƯỜNG ĐH NGHỆ THUẬT DAEGU ART

LỄ XUẤT CẢNH DU HỌC SINH KINSA SANG TRƯỜNG ĐH NGHỆ THUẬT DAEGU ART