Cập nhật những chuyến bay mới nhất của du học sinh KINSA

1. Ngày 07/09/2021 – Chuyến bay đầu tháng tiễn các bạn học sinh sang du học tại Hàn quốc tại sân bay Nội Bài

           

   

2. Ngày 26/08/2021 – Chuyến bay sang trường Đại học Seojeong

      

             

       

3. Ngày 21/07/2021 – Lao động bay visa E7