Những buổi học đầu tiên của các bạn học sinh đăng ký du học Hàn Quốc ( Visa D4-6) kỳ tháng 6/2021