Bản tin mới

Du học Hàn Quốc vừa học vừa làm – cơ hội và thử thách

Du học Hàn Quốc vừa học vừa làm – cơ hội và thử thách

Du học Hàn Quốc nên học ngành gì cho phù hợp nhu cầu thị trường?

Du học Hàn Quốc nên học ngành gì cho phù hợp nhu cầu thị trường?

5 tiêu chí lựa chọn trung tâm du học Hàn Quốc chuyên nghiệp

5 tiêu chí lựa chọn trung tâm du học Hàn Quốc chuyên nghiệp

Một số ảnh xuất cảnh của du học sinh Kinsa trong vài năm gần đây

Một số ảnh xuất cảnh của du học sinh Kinsa trong vài năm gần đây

Kinsa chào mừng các bạn học sinh đăng ký du học nghề vừa học vừa làm (Visa D4-6) tại Hàn Quốc kỳ tháng 6/2021

Kinsa chào mừng các bạn học sinh đăng ký du học nghề vừa học vừa làm (Visa D4-6) tại Hàn Quốc kỳ tháng 6/2021

Du học Hàn Quốc quyết định đúng đắn cho tương lai!

Du học Hàn Quốc quyết định đúng đắn cho tương lai!

Hàn Quốc trong tôi bắt đầu từ buổi học đầu tiên

Hàn Quốc trong tôi bắt đầu từ buổi học đầu tiên

Các loại Visa liên quan đến du học sinh tại Hàn Quốc

Các loại Visa liên quan đến du học sinh tại Hàn Quốc

Các loại Visa liên quan đến du học sinh tại Hàn Quốc

Các loại Visa liên quan đến du học sinh tại Hàn Quốc