Bảng xếp hạng trường Hàn Quốc năm 2020

Tháng 3 hàng năm là thời điểm đại sứ quán Hàn Quốc công bố danh sách xếp hạng các trường ĐH Hàn Quốc (căn cứ trên chất lượng quản lý học sinh, sinh viên của trường).


Dưới đây là DS xếp hạng trường năm 2020 được Đại sứ quán chính thức công bố. Thời gian áp dụng từ tháng 3/2020 đến tháng 2/2021.
Các em học sinh tham khảo nhé!

–  불체율 1% 미만 대학(39교)

–  인증대학(77교)

– 컨설팅 대학(49교)

– 비자발급 제한대학(53교)

Nguồn: Đại sứ quán Hàn Quốc